Bestanden beheren

File Manager.

Dit gedeelte behandelt de file manager die ingebouwd is in de Direct Admin. De file manager staat U toe om volledige interactie te
hebben met het file systeem van de server. U kunt folders navigeren, files kopiëren, files verplaatsen, files herbenoemen, files
verwijderen, toestemmingen (permissions) veranderen van files, creëren van nieuwe files en het uploaden via Uw web browser.
Notitie: Gebruik van de file manager met ingestelde MS frontpage extensies wordt niet aangeraden. Gebruik bij voorkeur Frontpage.

Navigatie:

U kunt toegang verkrijgen tot de file manager via het 'main control panel menu' door te klikken op de button; File Manager.
Een link tot de file manager is ook terug te vinden links onder aan het scherm.

Navigatie via folders wordt bewerkstelligd door te klikken op de folder naam of de folder button. (links naast de folder naam). Bijvoorbeeld; klikt U op de link 'domeinen'
(of button folder) ziet U een scherm zoals hieronder weergegeven.


U kunt altijd terug keren naar de vorige directory door te klikken "..//Up a level" link. De file manager link onder in het scherm
zal U terug brengen naar de hoogst mogelijke directory.

Kopiëren van files:

De file manager maakt het U gemakkelijk om files te kopiëren tussen folders. De eerste stap is om te navigeren naar de bron
directory. Dat betekent; ga naar de directory waar vanuit U de files wilt kopiëren. In dit onderstaande voorbeeld bent U in
public_html and U wilt license.txt kopiëren naar de public_ftp directory.

De tweede stap: Plaats een check naast the files die U wilt kopiéren. Dan, kies de bestemming directory vanuit het dropdown menu direct naast de 'move to' button. In bovenstaand figuur is de public_ftp geselecteerd. Tot slot; klikt U op de button 'copy to'. (kopiër naar).

De file manager zal U vragen of U de bestaande files wilt overschrijven. Als U 'no' selecteert, enkel files die (nog) niet bestaan kopiëren. Als het kopiëren is voltooid, dan zult U naar de bestemming directory worden gebracht en daar de gekopieërde files zien staan.

 

Verplaatsen van files:

Om files te verplaatsen, U gebruikt dezelfde procedure als met het kopiëren van files. Het enige verschil is dat U klikt op de
button 'move to' in plaats van 'copy to'.

Herbenoemen van files:

Naast elke file/folder in de 'action' column. (de 3de column van de file/folder naam) is de 'rename' (herbenoem) link. Klik op de link
naast de file/folder die Uw wilt herbenoemen.

Als eerste; voer de nieuwe naam in. Als er al een file met die naam bestaat, klik op de checkbox als U die file wilt overschrijven.

 

Het verwijderen van files:

De stappen voor het verwijderen van een directory (folder) is gelijk aan het verwijderen van een file. Houdt U er rekening mee dat
als U een hele directory verwijdert, dat ook de gehele inhoud wordt gewist.

Als eerste; plaats een check naast de file(s) of folder(s) die U wilt verwijderen. Daarna, klik op de 'delete' (verwijder) button,
rechts onder in de tabel. Een pop up zal verschijnen die U vraagt: "are you sure you want to delete this file?" Ofwel; weet U
zeker dat deze files wilt verwijderen? Klik op - oké.

Veranderen van de toestemmingen (permissions):

Het huidige niveau van toestemming - permissions level - staat in de tabel onder 'perm'. (2de column vanaf de file/folder naam).
Om het niveau van toestemming te veranderen van een file of folder:

1. Plaats een check (laatste column) naast de file of folder die U wilt wijzigen.
2. Voer de numerieke toestemming (permission) in de checkbox.
3. Klik op de button 'Set permission' (stel de toestemming in).

Some Een aantal gebruikelijke toestemming niveaus zijn:

Files

Maak een file ontoegankelijk.
644 Voor iedereen te lezen (HTML documenten)
666 De file kan gelezen en aangepast worden. (voor HTML documenten modificatie via scripts)
755 De file kan gelezen en uitgevoerd worden door iedereen. (voor scripts)
777 Beschrijfbaar/ overschrijfbaar en uit te voeren door iedereen. (wordt afgeraden).

Directories:

711 Files in de directory kan door iedereen gelezen worden, maar niet de inhoud van de directory.
755 Files en inhoud van de directory kunnen bekeken worden door iedereen.
777 Maakt lezen/ schrijven/ verwijderen volledig mogelijk door iedereen. (wordt afgeraden).

Het creëren van nieuwe folders:


Het creëren van een nieuwe folder is vrij eenvoudig. Als eerste; navigeer naar de directory waar U de nieuwe folder wilt plaatsen. Bijvoorbeeld; als U de volgende folder zou willen creëren; http://www.domein.com/nieuws, dan navigeert U naar de public_html directory.

Vervolgens, voer de folder naam in onder aan het scherm en klikt U op de button 'create'. (creëer). Houdt U er rekening mee dat wanneer U verzoekt een nieuwe folder te creëren die reeds bestaat, dat dit geen schade op zal leveren aan de reeds bestaande folder op enigerlei wijze.

Het creëren van nieuwe files:

Om een blanco nieuwe file te creëren: Navigeer naar de directory waar U de file wilt plaatsen.
Voer de file naam in bij de box 'create a new file' (creëer een nieuwe file) Check "HTML template" om de HTML tags in te voegen in de file (optioneel). lik op de button 'create'.

Editen van files:

Sommige files kunt U editen in de file manager. Om een file te editen, klikt U op de button 'edit' in het Action menu column direct naast de file.

In dit voorbeeld editen wij de dns.html. Om de file te bewaren, klik op de button 'save file'.
De preview HMTL button zal het document in een nieuwe window laten verschijnen, zodat U de web kunt zien voordat U besluit het te bewaren.

Uploading files:

1.Navigeer naar de directory waar U de files wilt uploaden.
2.Klik op de button 'Upload files to current directory' (Upload files naar huidige directory).

3.U zult 8 velden te zien krijgen. Klik op de browse button om de files te selecteren die U wilt uploaden. Klik op 'Upload even more flies' (Upload meer files) als U meer dan 8 files wilt uploaden.

Als U nog meer hulp nodig heeft ?

Neem dan contact op met ons.

 

Bron: www.directadmin.nl

Our Solutions

Service

Social Link