PHP Scripts

Running Scripts

Dit gedeelte behandeld de volgende onderwerpen; CGI scripts, programma paden, bekijken van geïnstalleerde Perl modules, het begrijpen van (gegeven) toestemmingen [permissions], PHP scripts, en toegang verkrijgen tot phpDirectadmin.

CGI Scripts

Alle CGI scripts dienen te worden geplaatst in de CGI-bin directory. De cgi-bin folder vindt U terug in Uw public_html en/of public_html/cgi.bin. Als U een CGI script wilt laten werken in een subdomein, plaats dan het cgi script in de cgi-bin directory van het subdomein.

Uploaden van CGI Scripts

Als U FTP gebruikt, is het erg belangrijk om script files te uploaden in ASCII mode. FTP cliënten geeft U de opties om te uploaden in; ASCII, binary of 'auto'. Als U 'auto' selecteert, zorg er dan voor dat .cgi, en .pl worden gezien als ASCII files door de FTP cliënt. (FTP clients). Scripts zullen NIET goed functioneren als U deze upload in binary mode.

Volg de instructies die behoren bij het CGI scripts.

Programma paden:

De volgende paden worden het meest frequent nodig voor scripts:

Het pad voor perl: /usr/bin/perl
Het pad voor sendmail: /usr/sbin/sendmail

CGI URL: http://www.yourdomain.com/cgi-bin/script.cgi
Subdomain CGI URL: http://subdomain.yourdomain.com/cgi-bin/script.cgi

Path to cgi-bin: /home/gebruikersnaam/domains/domain.com/public_html/cgi-bin
Path to cgi-bin (subdomain): /home/gebruikersnaam/domains/domain.com/public_html/subdomain/cgi-bin

Belangrijk!

Als de paden niet functioneren, ligt dit mogelijk aan de webhost die Uw account elders heeft geplaats dan op; /home. Als dit zo is, neemt U dan contact op voor het verkrijgen van de juiste paden.

Bekijken van geïnstalleerde Perl modules:

Van het hoofdmenu van het controle paneel klikt U op de button; advance tools, vervolgens klikt U op de button; Installed Perl Modules.

Het bovenstaande figuur is een voorbeeld van een selectie van de Perl modules lijst. Als een CGI script een specifieke Perl module vereist, controleer de lijst om bevestigd te krijgen dat de module is geïnstalleerd op de server.

Het begrijpen van (gegeven) toestemmingen:

File permissions; hiermee wordt gedefinieerd wie files kan lezen, schrijven en activeren zoals een script. Als de installatie instructies U vraagt naar CHMOD, wordt U gevraagd om de toestemmingen (permissions) in te stellen bij een file. Deze toestemmingen (File permissions) kunnen worden aangepast door populaire FTP clienten en/of de ingebouwde file-manager van het controle paneel. file manager.

Enkele veel gebruikte toestemming niveaus voor files zijn:

600 Maakt een file ontoegankelijk.
644 Leesbaar door iedereen (HTML documenten)
666 File kan gelezen en aangepast worden.
755 File can be read and executed by everyone
777 File kan door iedereen gelezen en aangepast worden. PAS OP. Gebruik deze met zorg.

De meeste CGI scripts dienen te worden ingesteld op 755. Kijk bij de documentatie van het script voor de goede installatie instructies.

PHP Scripts

PHP scripts worden volledig ondersteund op elke servers die draaien op het DirectAdmin Webcontrole paneel. PHP scripts kunnen geplaatst en geactiveerd worden in elke folder binnen U public_html directory. Kijk bij de documentatie voor de goede toestemming (permissions) en installatie procedures.

Eén van de beste bronnen voor het localiseren van PHP scripts: http://www.hotscripts.com (Engelstalig).

Toegang tot phpMyAdmin:

phpMyAdmin is een 'tool' (gereedschap) geschreven in php die U toestaat MySQL te administreren. U kunt SQL statements uitvoeren, werken met velden, (toevoegen, aanpassen en verwijderen), werken met tabellen (creëren, aanpassen en 'droppen'), het creëren van additionele databases, en nog veel meer. phpMYadmin is bedoeld voor de gevorderde gebruikers. De meeste php scripts zullen automatisch een database voor U aanmaken, zo waarschijnlijk heeft U phpMyadmin niet nodig.

U kunt toegang krijgen tot phpMyAdmin via: http://www.uwdomein.com/phpMyadmin. U kunt de (Engelstalige) website bezoeken voor meer informatie over gebruik van phpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net

 

Bron: www.directadmin.nl

Our Solutions

Service

Social Link