Bestanden inpakken en uitpakken

U kunt een bestand inpakken (comprimeren), zodat dit minder ruimte in beslag neemt. Het bestand kan hierdoor eenvoudiger per e-mail worden verzonden of worden verplaatst. Het is ook mogelijk om meerdere bestanden in te pakken in één gecomprimeerde map. Dit maakt het eenvoudiger om een groep bestanden met anderen te delen. Als u een bestand dat is ingepakt, wilt openen, moet u dit eerst uitpakken.

Een bestand of een map inpakken (comprimeren)

 1. Open Bestandenverkenner door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Bestandenverkenner in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Bestandenverkenner.

 2. Selecteer de map of het bestand, tik of klik op het tabblad Delen en tik of klik op de optie voor inpakken.

  Er wordt op de locatie waarop het bestand zich bevindt een nieuwe map gemaakt die dezelfde naam heeft als het bestand. U kunt de naam van de gecomprimeerde map wijzigen, zoals dat bij elke andere map ook het geval is. Selecteer daartoe de map, tik of klik op het tabblad Start en tik of klik op Naam wijzigen.

Opmerkingen

 • Waarschuwing: als u versleutelde bestanden aan een gecomprimeerde map toevoegt, worden deze niet ontsleuteld wanneer de map wordt uitgepakt.

 • Als u al een gecomprimeerde map hebt gemaakt en u hieraan nieuwe bestanden of mappen wilt toevoegen, sleept u de gewenste bestanden of mappen naar de gecomprimeerde map.

 • Sommige bestanden, zoals JPEG-afbeeldingen, zijn al in verregaande mate gecomprimeerd. U hoeft deze daarom niet verder te comprimeren.

 • Als u wachtwoordbeveiliging of aanpasbare compressiefuncties voor gecomprimeerde mappen wilt gebruiken, kunt u online zoeken naar toepassingen voor het comprimeren van bestanden. U moet er echter rekening mee houden dat wanneer u vanaf internet toepassingen voor het comprimeren van bestanden installeert, deze toepassingen mogelijk uw instellingen wijzigen, zodat de bestanden niet langer worden geopend in de toepassingen waarin u deze wilt openen.

 • Als u bestanden of mappen vanuit het opdrachtpromptvenster wilt comprimeren, kunt u daartoe de opdracht compact gebruiken. Typ compact /help achter de opdrachtprompt voor meer informatie over het gebruik van deze opdracht.

Bestanden of mappen in een gecomprimeerde map uitpakken

 1. Open Bestandenverkenner door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Bestandenverkenner in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Bestandenverkenner.

 2. Open de gecomprimeerde map en sleep de gewenste bestanden of mappen naar een nieuwe locatie als u afzonderlijke bestanden of mappen wilt uitpakken.

  - of -

  Tik of klik op het tabblad Hulpprogramma's voor gecomprimeerde mappen en tik of klik op Alles uitpakken als u de volledige inhoud van de map wilt uitpakken.

Opmerking

 • Als de opdracht niet wordt weergegeven wanneer u de volledige inhoud van de map wilt uitpakken, selecteert u de gecomprimeerde map, tikt of klikt u op het tabblad Start en tikt of klikt u op Eigenschappen. Controleer op het tabblad Algemeen naast Openen met of het programma Bestandenverkenner wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, tikt of klikt u op Wijzigen en selecteert u Bestandenverkenner. Als de opdracht Alles uitpakken nog steeds niet wordt weergegeven, is de bestandskoppeling voor ZIP-bestanden in het register mogelijk beschadigd. Zoek op het Windows-ondersteuningsforum naar informatie over het toepassen van een registercorrectie.


Alle bestanden in een gecomprimeerde map.
Our Solutions

Service

Social Link