DDos aanval

DDoS staat voor Distributed Denial of Service. De frase 'denial of service' betekent zoveel als dat dienstverlening hiermee niet langer mogelijk is. 'Distributed' betekent dat de aanval vanaf meerdere computers wordt uitgevoerd. In de praktijk is een DDoS een aanval waarbij de getroffen server zoveel verzoeken vanaf meerdere computers te verwerken krijgt dat de dienst (vaak de website) niet meer te bereiken is en in sommige gevallen de achterliggende server zelfs crasht.

Gevolgen
De gevolgen van een DDoS kunnen voor een organisatie catastrofaal zijn. Websites en internetdiensten raken overbelast en zijn daardoor een periode onbereikbaar. Ook intranetten en mailservers kunnen door een goed uitgevoerde DDoS voor een tijdje onbruikbaar worden. Bij grote DDoS-aanvallen kunnen zelfs hele landen en regio's offline raken wanneer ergens in het netwerk een cruciale backbone router het loodje legt.

Our Solutions

Service

Social Link